Betontípusok

A betont alapvető fizikai és mechanikai tulajdonságai alapján több kategóriába sorolhatjuk, illetve többféleképpen osztályozhatjuk.

Testsűrűség alapján három típusú betonról beszélhetünk. A könnyűbeton - melynek jelölésére az LC szolgál – sűrűsége 600-2000 kg/m3. Főként tetőkertek, különböző adalékanyagok felhasználásával pedig hőszigetelő szerkezetek építésénél alkalmazzák. A normálbeton (C) az, ami az általános használatban elterjedt. Ennek sűrűsége 2000-2500 kg/m3. A nehézbenton (HC)2500 kg/m3-nél nagyobb sűrűségű, és főként sugárvédelmi szempontból alkalmazzák.

A beton konzisztenciája alapján is különböző kategóriákba sorolható. Ilyen meggondolásból megkülönböztetünk földnedves, kissé képlékeny, képlékeny és folyós betont. Ezeket a tulajdonságokat betűkkel jelölik, az FN – földnedves, KK – kissé képlékeny, K – képlékeny, F – folyós. A konzisztenciális tulajdonság főként a frissbeton bedolgozhatóságát, szállíthatóságát, keverhetőségét befolyásolja, de hatással van a későbbi szilárdulási folyamatokra is. Ezt a tulajdonság nagy mértékben függ a víz-cement aránytól, de a cement minősége és az adalékanyagok szemcsemérete is meghatározó tényező.

A beton tartósságának szempontjából történik a környezeti osztályokba való sorolás. Üzemszerű használat esetén akkor tartós a beton, ha károsodás nélkül képes elviselni a különböző környezeti tényezők hatásait. Néhány fontos környezeti károsító tényező, amely alapján osztályozhatjuk a betonok időállóságát: XF – fagyás, XK – korrózió, XV – víznyomás, XK – kopás. A betont általában egyszerre többféle hatás éri, ezért ilyenkor a környezeti osztályok kombinációját kell használni.

 

A beton minőségét az alábbi számok jellemzik:

C ? 12 ? 32 KK ebből

* C-12: a beton szilárdsága

* -32: az alkalmazott adalékanyag maximális szemcsemérete

* KK: a bedolgozási tényező

Nyomószilárdság alapján a betonfajták lehetnek

 •  C-4
 • C-6
 • C-8
 • C-10
 • C-12
 • C-16
 • C-20
 • C-25
 • C-30

A C-4 és C-6 betonokat szerelő betonként szoktuk használni, hogy a szerkezeti betonok ne közvetlenül találkozzanak a feltöltésekkel.

C-8 és C-10 betonokat normál beton sáv és pontalapokhoz alkalmazzák.

C-12 -30 ig kizárólag fontos statikai vasbeton szerkezetekhez vasalt aljazatok, födémek .

Adalékanyagok szemnagyságai / D max/

 •   32
 •  16
 •   8

A nagyméretű betonozáskor ált általában 32-es szemnagyságot alkalmazunk vasalt aljazatok, sáv pontalapok

A 16-os szemnagyságot vasalt szerkezeteknél, aljzatbetonoknál használjuk.

A 8-as szemnagyságot különlegesen kis keresztmetszeteknél, vékony aljzatoknál kerülnek felhasználásra.

Bedolgozási tényező / Konzisztencia

FN ? földnedves

KK ? kissé képlékeny

K ? képlékeny

KKp ? kissé képlékeny pumpálható

FN ? Földnedves

Ezt a konzisztenciát szerelő betonokhoz használjuk. Szállítása billenőplatós gépjárművel történik.

KK ? kissé képlékeny

A leggyakrabban használt konzisztencia . Kiválóan bedolgozható tömöríthető, és mégsem folyik szét. Zsaluzott szerkezetekbe is alkalmazható. Szállítása mixer kocsival történik.

K ? képlékeny

Ez a fajta kis keresztmetszeteknél, magas oszlopoknál kerül felhasználásra, ahol a beton tömörítése komplikált.

KKp ? kissé képlékeny pumpálható

Kizárólag betonszivattyús bedolgozás esetén alkalmazzuk.

Comments are closed.